De behandeling

Eerste consult

Het eerste consult kan gezien worden als een intakegesprek. De orthodontist bekijkt de positie van de tanden, wat voor behandeling er gewenst is en de mogelijke behandelingen zullen worden besproken.

Vervolgconsult

Indien na het eerste consult blijkt dat het gebit van uw kind nog niet volledig is ontwikkeld, en er dus nog niet met de behandeling kan worden begonnen, is er een vervolgconsult nodig. Dit wordt gepland op het moment dat de orthodontist denkt dat het gebit van uw kind dusdanig ver is ontwikkeld om in aanmerking te komen voor een orthodontische behandeling.

Uitgebreid onderzoek

Na het consult volgt het uitgebreid onderzoek. Er worden röntgenfoto’s, lichtfoto’s en een afdruk van gebit gemaakt. In plaats van de gipsafdruk kan er ook een 3D-scan van het gebit gemaakt worden. De orthodontist zal, aan de hand van de informatie verkregen uit het uitgebreid onderzoek, een behandelplan opstellen voor de patiënt.

Planbespreking

Tijdens de planbespreking wordt het behandelplan van de patiënt besproken met de orthodontist. Hierin wordt besproken welke behandeling er gewenst is, hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren en wat de kosten van de behandeling ongeveer zullen zijn.

Controles

Na het plaatsen van de beugel is het belangrijk dat er met regelmaat controles worden uitgevoerd. In principe is dit één keer in de vier tot zes weken.

Tijdens de behandeling is het belangrijk dat de patiënt de instructies van de orthodontist en de assistentes nauwgezet opvolgt. Dit zal een snelle en goede behandeling bevorderen.

Voorbeelden van deze instructies zijn:

  • 729797Goed poetsen
  • Structureel dragen van de beugel
  • Structureel dragen van elastiekjes

Hierdoor komt het gebit stukje bij beetje in goede positie te staan. Indien een patiënt te lang niet voor controle is geweest, zal de beugel op een gegeven moment niet meer goed functioneren. Daarnaast kan het voorkomen dat iets mankeert aan de beugel. Het is van groot belang voor de behandeling van de patiënt dat er zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen met de praktijk, om de beugel te laten repareren.