I) Consultatie en diagnostiek   
Code Omschrijving Tarief
F121A Eerste consult € 20,08
F122A Vervolgconsult € 20,08
F123A Controlebezoek € 12,62
F124A Second opinion € 95,13
F125A * Maken gebitsmodellen € 15,45
F126A Beoordelen gebitsmodellen € 55,75
F127A Multidisciplinair consult, per uur € 124,97
II) Röntgenonderzoek
Code Omschrijving Tarief
F151A Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm.) € 14,80
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 14,80
F155A Vervaardiging orthopantomogram € 27,12
F156A Beoordeling orthopantomogram € 15,90
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 16,99
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 47,43
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 16,99
F160A Beoordeling voor-achterwaartse  schedelröntgenfoto € 47,43
F161A Meerdimensionale kaakfoto € 126,84
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 52,85
III) Behandeling       
Code Omschrijving Tarief
F401A * Plaatsen beugel categorie 0 € 111,92
F411A * Plaatsen beugel categorie 1 € 104,16
F421A * Plaatsen beugel categorie 2 € 108,95
F431A * Plaatsen beugel categorie 3 € 125,64
F441A * Plaatsen beugel categorie 4 € 133,85
F451A * Plaatsen beugel categorie 5 € 316,67
F461A * Plaatsen beugel categorie 6 € 515,13
F471A * Plaatsen beugel categorie 7 € 499,91
F481A * Plaatsen beugel categorie 8 € 390,17
F491A * Plaatsen beugel categorie 9 € 512,83
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 86,76
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 € 26,37
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 € 26,37
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 € 26,37
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 € 26,37
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 € 30,14
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 € 37,67
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 € 37,67
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 € 45,21
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 € 56,51
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand € 26,37
(beugel categorie 1 t/m 9)
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 26,37
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 € 30,14
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 € 37,67
IV) Diversen 
Code Omschrijving Tarief
F611A * Documenteren en bespreken gegevens  elektronische chip in uitneembare  apparatuur € 110,76
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren Kostprijs
F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 23,78
F721A Trekken tand of kies € 39,64
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 29,60
F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 74,63
F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie € 11,85
F811A * Reparatie of vervanging van beugel € 26,18
F812A * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur € 34,51
F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 34,51
F814A * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 34,51
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie € 2.142,74